XOClub - Tải APK


Bước 1:

 • Bấm chọn Tải file đầy đủ tính năng.
 • Đồng ý cài đặt.
 • Bước 2:
 • Vào phần cài đặt (Setting).
 • Cài đặt chung (General).
 • Quản lý thiết bị (Device Management).
 • Chọn tiến hành tin cậy (Trust) nhà cung cấp.
 • Bước 3:
 • Trở về màn hình chính.
 • Chọn biểu tưởng XOClub để trải nghiệm
 • Lưu ý: dùng trình duyệt Safari để download